Insamling

Vi samlar in kläder, skor, husgeråd, porslin, hemelektronik, möbler, böcker, leksaker o.s.v. ifrån våra insamlingskärl placerade runt om i södra Sverige.

Återbruk

Insamlat material sorteras, prismärks och säljs i vår butik, till andra butiker eller sänds till katastrofområden runt om i världen.

Bistånd

Överskottet av verksamheten går till biståndprojekt världen över som mestadels administreras genom våra samarbetsorganisationer.

Återbruk & Solidaritet

Emmaus Åkvarn är en ideell förening som verkar för att återbruka vårt samhälles överflöd och ge överskottet av verksamheten till de mest behövande världen över.

%

av insamlat återbrukas

%

av insamlat återvinns