Insamling

Vi samlar in kläder, skor, textilier, väskor, accessoarer och liknande i våra insamlingskärl som är placerade runt om i södra Sverige. Vi samlar även in husgeråd, möbler och andra prylar på ett flertal Återvinningscentraler.

Återbruk

Insamlat material sorteras, prismärks och säljs i våra butiker och till andra butiker runt om i världen. Vi sänder dessutom insamlat material till biståndsprojekt.

Bistånd

Minst 75% av verksamhetens överskott går till biståndsprojekt världen över som mestadels administreras genom våra samarbetsorganisationer. 

Återbruk & Solidaritet

Emmaus Åkvarn är en ideell förening som verkar för att återbruka vårt samhälles överflöd och ge överskottet av verksamheten till de mest behövande världen över.

%

av insamlat återbrukas

%

av insamlat återvinns