Välkommen till vår Julmarknad som börjar den 25 november. Under julmarknaden så säljer vi alla julföremål som vi har samlat in.

Insamling

Vi samlar in kläder, skor, husgeråd, porslin, hemelektronik, möbler, böcker, leksaker o.s.v. ifrån våra insamlingskärl placerade runt om i södra Sverige.

Återbruk

Insamlat material sorteras, prismärks och säljs i vår butik, till andra butiker eller sänds till katastrofområden runt om i världen.

Bistånd

Överskottet av verksamheten går till biståndprojekt världen över som mestadels administreras genom våra samarbetsorganisationer.

Återbruk & Solidaritet

Emmaus Åkvarn är en ideell förening som verkar för att återbruka vårt samhälles överflöd och ge överskottet av verksamheten till de mest behövande världen över.

%

av insamlat återbrukas

%

av insamlat återvinns