Vårt bistånd

Sedan starten i april 2007 har föreningen kanaliserat en del av sitt bistånd genom systerorganisationen Emmaus Björkå och Praktisk Solidaritets olika biståndsprojekt. Vi stöttade även ett skolprojekt i Gaza där en skola startades för barn med inlärningssvårigheter samt fysiska funktionshinder.

På vår loppmarknad har vi också informationsmaterial om Ecpat som är en internationell organisation som bekämpar barnsexhandel och trafficking av kvinnor för sexuella ändamål.

 

Palestina

Emmaus Åkvarn stödjer med kontanta medel Emmaus Björkås insamling till stöd för de Palestinska flyktingarna i Libanon.

Emmaus Åkvarn har även stött Kommunistiska Partiets insamling till ett skolprojekt i Gaza som går under benämningen. ”Institutionen för specialiserad undervisning och hälsostöd för elever med låga skolresultat”.

Projektet genomförs av Hananföreningen för kulturell och social utveckling. Hanan är en sekulär, progressiv hjälporganisation, som bland annat samarbetar med FN-organ som Unicef och UNRWA samt med andra hjälporganisationer. Hanan arbetar främst med utbildning och vård, men erbjuder även juridisk hjälp. I första hand riktar sig Hanan till barn från fyra upp till arton år. Men organisationen har också verksamhet för ungdomar upp till trettio år och för kvinnor.

Skolprojektet i Gaza riktar sig till barn som är 6-14 år med olika typer av inlärningssvårigheter och som inte når upp till 40 procent av uppsatta mål i studiegången. Projektet syftar dessutom till att hjälpa elever som har svårt att hänga med i skolgången på grund av olika fysiska funktionshinder, som dålig syn, nedsatt hörsel eller ext-rem kortväxthet. Elever som av olika orsaker varit borta från skolgången under ett eller flera år kan också få hjälp genom projektet.

De barn som deltar i projektet kommer att lyftas ur ordinarie skolor med stora klasser med uppåt 50 elever. Därmed kommer också det stora elevantalet i de ordinarie skolorna att minskas något och förbättra situationen för redan hårt pressade lärare.

Projektet riktar sig till mellersta Gaza, vilket innefattar flyktinglägren Nuseirat, Buraije, Maghazi, Deir El Balah. Sammanlagt kommer 150 barn att omfattas av projektet.

Emmaus Åkvarn stödjer med kontanta medel systerorganisationen Emmaus Björkås insamling till stöd för de Palestinska flyktingarna i Libanon.

Emmaus har sedan 70-talet deltagit eller drivit projekt i de Palestinska flyktinglägren i Libanon. Ett antal projekt har kunnat genomföras med stöd av SIDA, bl.a. en akutmottagning för sjukhuset i Ein el Helweh. Lägret Ein el Helweh ligger i det nu sönderbombade södra Libanon. Emmaus har under senare år samarbetat med NAMSC (National Association for Medical and Social Care), en palestinsk organisation som bedriver utbildning och sjuk-vårdsprojekt i Libanon.

Emmaus Björkå skickar i maj 2008, 13 700 USD, ca 82 000 SEK, till det palestinska flyktinglägret Nahr El Bared nära Tripoli i Libanon. Pengarna ska användas för att reparera ett vattentorn och driva en klinik.

Vattentornet i Nahr El Bared byggdes med stöd från Emmaus Björkå men förstördes under strider. Tillgång till vatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför skickar Emmaus Björkå 3 200 USD för att reparera vattentornet. Det kommer efterreparationen att försörja 450 familjer med färskt vatten. Nu är familjerna beroende av en provisorisk vattentank dit de måste gå för att få vatten.

10 500 USD kommer att gå till den enda fungerade kliniken i området. En klinik som ombesörjer 11 000 lägerinvånare samt fler och fler då flyktingar återkommer varje dag till lägret. Kliniken som just nu är belägen i ett före detta garage består av två läkare och två sjuksköterskor och saknar helt finansiering. Pengarna som Emmaus Björkå skickar motsvarar tre månaders utgifter.

I nästan fyra månader, maj- september 2007, bombade och besköt den libanesiska armén det palestinska flyktinglägret Nahr El Bared, nära Tripoli. 30 000 palestinier tvingades än en gång på flykt och kvar lämnades ruiner och tystnad. Striderna var de värsta i Libanon sedan inbördeskriget och flyktinglägret består nu mest av grushögar.

Ambulanser till Gaza

De första sju ambulanserna har anlänt till Gaza med den humanitära konvojen "Miles of Smiles". Mottagaren är hälsokommiten i Gaza. Vi som arbetar inom Emmaus Åkvarn och Emmaus Fredriksdal vill rikta ett stort tack till alla som gjort detta projekt möjligt.

"Dear Friends,
We from Emmaus Asia are really happy to get this good news that two member organizations in Emmaus Sweden National Association, Emmaus Åkvarn and Emmaus Fredriksdal has succeed to send 7 ambulances to the oppressed Palestinian people in Gaza. . This is a great support for the people of Gaza. We believe that your support will continue in the future also."
Best regards,
Raihan Ali
President
Emmaus Asia

BAKGRUND

Föreningarna Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn har köpt 13 ambulanser som skall fyllas med sjukvårdsmaterial och skänkas till Union Of Health Care Comittee i Gaza som är en ledande ideell organisation i Palestina inom hälso och sjukvård. De driver flera hälsokliniker, medicinska center samt sjukhus.

Bristen på ambulanser samt sjukvårdsmateriel och utrustning är akut i hela Palestina. Föreningarnas ambition är att genom detta initiativ kunna fylla en del av de behov som finns i landet.

I ett första skede har sju av ambulanserna skickats från Emmaus Åkvarn och Emmaus Fredriksdal och har nu ankommit till Gaza, tillsammans med ytterligare ett hundratal fordon i konvoj.
Resterande sex ambulanser beräknas skickas innan årets slut.

INSAMLING AV SJUKVÅRDSMATERIAL

För att ambulanserna helt ska kunna fyllas med sjukvårdsmaterial vädjar Emmaus Åkvarn till alla som har möjlighet att avstå från kryckor, rullstolar, rullatorer eller annan sjukvårdsutrustning hör av sig eller lämnar sitt bidrag till Emmaus Åkvarn.