Om oss

Insamling

Vi samlar in kläder, skor, textilier, väskor, accessoarer och liknande i våra insamlingskärl som är placerade runt om i södra Sverige. Vi samlar även in husgeråd, möbler och andra prylar på ett flertal Återvinningscentraler.

Återbruk

Insamlat material sorteras, prismärks och säljs i våra butiker och till andra butiker runt om i världen. Vi sänder dessutom insamlat material till biståndsprojekt.

Bistånd

Minst 75% av verksamhetens överskott går till biståndsprojekt världen över som mestadels administreras genom våra samarbetsorganisationer. 

Bakgrund

Emmaus Åkvarn är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt samhälles överflöd för att därigenom skapa resurser för bistånd, utomlands och i Sverige. Vidare stödjer föreningen opinionsbildning för ovanstående mål samt verkar för mänskliga rättigheter och motverkar rasism och diskriminering.

Emmausrörelsen startade i Frankrike efter andra världskriget av prästen Abbé Pierre. Efter kriget var det flera kalla vintrar och många saknade bostad. Abbé Pierre började att tillsammans med några hemlösa samla in kläder och lump. Huset som de använde kallade han för Emmaus, efter en plats i Bibeln, där några förtvivlade lärjungar fick se Jesus återuppstånden efter korsfästelsen. Abbé Pierres tolkning av händelsen var “ett möte vari människorna får nytt hopp”. Abbé Pierres grundtanke var att man skulle hjälpa sig själv genom att hjälpa andra.

Emmausrörelsen spred sig snabbt till fler platser i Frankrike och tillresten av världen. Emmaus International har nu 400 medlemsgrupper i 38 länder. En del av dem har fortfarande den kristna tron som utgångspunkt, medan andra, som Emmaus Åkvarn, inte har någon anknytning till någon religion. Emmaus Åkvarn sympatiserar med den internationella Emmausrörelsen vars valspråk är: “Inte bara för att lindra nöd, utan också för att avskaffa nödens orsaker.

I början av sextiotalet fanns det flera Emmaus-grupper i Sverige, varav en i Lund och en i Lissma utanför Stockholm. Medlemmar i dessa två Emmaus-grupper fick 1965 höra talas om ett nedlagt glasbruk utanför Åseda som var till salu. De två grupperna slog sig samman och köpte större delen av byn och påbörjade insamling av kläder, skor och loppisprylar till stöd för hjälpbehövande i tredje världen. De skapade ett arbetskollektiv där medlemmarna hjälptes åt att skapa så stort överskott som möjligt som stöd till Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.

En ledstjärna i arbetet var den internationella solidariteten och hjälpsändningarna med kläder gick först och främst till befrielserörelser som tagit upp kampen för att befria sina länder från kolonialismen, tex ANC i Sydafrika, Frelimo i Mocambique och MPLA i Angola.

Innan Emmaus Björkå, som föreningen kom att kallas, tog över byn Björkå och gjorde den till en solidaritetscentral i Småland, hade lokalerna använts av Björkå Glasbruk. De hade bedrivit verksamhet sedan 1870-talet med tillverkning av flaskor och glasartiklar men gått i konkurs i början av 1960-talet.

Men från 1965 verkade alltså organisationen Emmaus Björkå i byn och bedrev klädsändningar och loppisverksamhet. En stor mängd kunder har genom åren gjort fynd på loppmarknaden och kommit i kontakt med det solidaritetsarbete som Emmaus bedrivit. En stor mängd representanter för befrielserörelser från hela världen har genom åren besökt Björkå, många av dem sitter nu i regeringar i Afrika och Latinamerika. Även Abbé Pierre, grundaren av den internationella Emmausrörelsen, har besökt Björkå vid ett flertal tillfällen.

År 2006 avvecklade Emmaus Björkå sin verksamhet i Björkå men en ny Emmausförening bildades, Emmaus Åkvarn, med syftet att driva solidariteten med förtryckta i världen vidare. Klädinsamlingarna i Småland och loppisverksamheten kunde fortsätta.

Idag har Emmaus Åkvarn loppmarknaden öppen varje lördag och söndag året runt.

Emmaus Åkvarn ingår också i Riksföreningen Emmaus Sverige, vilken bildades 2008 som en samarbetsorganisation för Sveriges tio Emmausfföreningar. Se www.emmaus.se