Våra systerorganisationer

Enköping

Köping

Emmaus Gryttby

Emmaus Bosnien Hercegovina bidrar på olika sätt till

  • Barn som saknar en eller båda sina föräldrar
  • Stipendier till barn
  • Daghem för barn och ungdomar
  • Projekt som förebygger barnmisshandel
  • Anordnar soppkök
  • Vattenprojekt
  • Offer för människohandel eller olaglig migration
  • Socialt boende

För en Solidarisk och Rättvis värld