Solidaritet

Emmaus International Emmaus International förenar organisationer från 41 länder över 4 kontinenter. Dessa organisationer enas kring målet att bekämpa fattigdomens rötter genom att stärka marginaliserade individers röst och kapacitet. De …